פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Technical Support

Having trouble with your service? Something isn't work the way you wanted it to? Got stuck? We are here for you, 24/7/365!

 Sales Support

Pre-sales questions? Need something custom? We are here to answer your questions and fulfill your requirements!

 Billing Support

If you have any question or concerns about your payment, billing or invoice; please let us know!

 Abuse

Question about our policies? Noticed unusal activities from our server? Please reach out to us.

 Directadmin Management

Please use this department, if you have an active DA Management Subscription